HOOFD VERWONDINGEN (S00-S09)

Tumor

S00 oppervlakkige hoofdletsel

 • S00.0 Oppervlakkige verwonding van de hoofdhuid
 • S00.1 Contusie van het ooglid en het gebied rond de ogen
 • S00.2 Overige oppervlakkige verwondingen van het ooglid en het peri-orbitale gebied
 • S00.3 Oppervlakkige verwonding van de neus
 • S00.4 Oppervlakkig oorletsel
 • S00.5 Oppervlakkige verwonding van de lip en mond
 • S00.7 Meerdere oppervlakkige hoofdletsels
 • S00.8 Oppervlakkige verwonding van andere delen van het hoofd
 • S00.9 Oppervlakkig hoofdletsel, niet gespecificeerd

S01 Open hoofdwond

 • S01.0 Open wond van de hoofdhuid
 • S01.1 Open wond van ooglid en peri-orbitale gebied
 • S01.2 Open wond van de neus
 • S01.3 Open oorwond
 • S01.4 Open wond van wang en temporomandibulair gebied
 • S01.5 Open wond van de lip en mond
 • S01.7 Meerdere open kopwonden
 • S01.8 Open wond van andere hoofdgebieden
 • S01.9 Open hoofdwond, niet gespecificeerd

S02 Fractuur van de schedel en gezichtsbeenderen

 • S02.00 Schedelfractuur gesloten
 • S02.01 Schedelfractuur open
 • S02.10 Schedelbasisbreuk gesloten
 • S02.11 schedelbasisbreuk open
 • S02.20 Gesloten neusfractuur
 • S02.21 Neusbotbreuk open
 • S02.30 Gebroken onderkant van de baan gesloten
 • S02.31 Breuk van de onderkant van de baan geopend
 • S02.40 Fractuur van jukbeen en bovenkaak gesloten
 • S02.41 Fractuur van het jukbeen en de bovenkaak geopend
 • S02.50 Gesloten tandenfractuur
 • S02.51 open gebitsbreuk
 • S02.60 Mandibulaire fractuur gesloten
 • S02.61 Breuk van de onderkaak geopend
 • S02.70 Meerdere botbreuken in de schedel en aangezichtsbeenderen gesloten
 • S02.71 Meerdere botbreuken in de schedel en gezichtsbeenderen open
 • S02.80 Fracturen van de andere gezichtsbeenderen en schedelbotten gesloten
 • S02.81 Fracturen van andere gezichts- en schedelbotten openen
 • S02.90 Fractuur van het niet-gespecificeerde deel van de botten van de schedel en aangezichtsbeenderen gesloten
 • S02.91 Fractuur van het niet-gespecificeerde deel van de botten van de schedel en gezichtsbeenderen geopend

S03 Dislocatie, verstuiking en belasting van de gewrichten en ligamenten van het hoofd

 • S03.0 Ontwrichting van de kaak
 • S03.1 Dislocatie van het kraakbeenachtige septum van de neus
 • S03.2 tanddislocatie
 • S03.3 Dislocatie van andere en niet-gespecificeerde delen van het hoofd
 • S03.4 Verstuiking en overbelasting van de kaakligamenten
 • S03.5 Verstuiking en belasting van gewrichten en ligamenten van andere en niet-gespecificeerde delen van het hoofd.

S04 Craniale zenuwbeschadiging

 • S04.0 Trauma van de oogzenuw en visuele paden
 • S04.1 Verwonding van de oogzenuw
 • S04.2 Trauma van de blokzenuw
 • S04.3 Trigeminusletsel
 • S04.4 Trauma van de nervus mila
 • S04.5 Trauma van de aangezichtszenuw
 • S04.6 Akoestisch zenuwletsel
 • S04.7 Trauma van de hulpzenuw
 • S04.8 Schade aan andere hersenzenuwen
 • S04.9 Craniale zenuwbeschadiging, niet gespecificeerd

S05 Schade aan oog en baan

 • S05.0 Conjunctivale verwonding en afschaving van het hoornvlies zonder vermelding van een vreemd lichaam
 • S05.1 Kneuzing van de oogbol en orbitale weefsels
 • S05.2 Oogscheuring met verlies of verlies van intraoculair weefsel
 • S05.3 Geribbeld oogletsel zonder verlies of verlies van intraoculair weefsel
 • S05.4 Doordringende wond van de baan met of zonder een vreemd voorwerp
 • S05.5 Penetrerende wond van de oogbol met een vreemd voorwerp
 • S05.6 Penetrerende oogbol gewonden zonder vreemd voorwerp
 • S05.7 Scheiding van de oogbol
 • S05.8 Overige oog- en baanletsel
 • S05.9 Verwonding van niet-gespecificeerd deel van het oog en de baan

S06 Intracraniële schade

 • S06.00 Hersenschudding zonder open intracraniale wond
 • S06.01 Hersenschudding met een open intracraniale wond
 • S06.10 Traumatisch hersenoedeem zonder open intracraniale wond
 • S06.11 Traumatisch hersenoedeem van een intracraniële wond
 • S06.20 Diffuus hersenletsel zonder open intracraniale wond
 • S06.21 Diffuus hersenletsel met een open intracranieel letsel
 • S06.30 Focaal hersenletsel zonder open intracraniale wond
 • S06.31 Focale hersenbeschadiging met een open intracraniële wond
 • S06.40 Epidurale bloeding zonder open intracraniale wond
 • S06.41 Epidurale bloeding met open intracraniale wond
 • S06.50 Traumatische subdurale bloeding zonder open intracraniale wond.
 • S06.51 Traumatische subdurale bloeding met open intracraniale wond
 • S06.60 Traumatische subarachnoïdale bloeding zonder open intracraniale wond.
 • S06.61 Traumatische subarachnoïdale bloeding met open intracraniale wond
 • S06.70 Intracranieel letsel met een langdurig coma zonder een open intracranieel letsel
 • S06.71 Intracranieel letsel met een langdurig coma met een open intracraniale wond
 • S06.80 Andere intracraniale letsels zonder open intracranieel letsel
 • S06.81 Andere intracraniële letsels met open intracraniale wond
 • S06.90 Niet gespecificeerd intracranieel letsel zonder open intracranieel letsel
 • S06.91 Intracranieel letsel, niet gespecificeerd, met open intracranieel letsel.

S07 Breekkop

 • S07.0 Gezichtsreiniging
 • S07.1 Craniaal verpletteren
 • S07.8 Verpletteren van andere delen van het hoofd
 • S07.9 Verdichting van een niet-gespecificeerd deel van het hoofd

S08 Traumatische amputatie van een deel van het hoofd

 • S08.0 Scheiding van de hoofdhuid
 • S08.1 Traumatische amputatie
 • S08.8 Traumatische amputatie van andere delen van het hoofd
 • S08.9 Traumatische amputatie van een niet-gespecificeerd deel van het hoofd

S09 Andere en niet-gespecificeerde hoofdletsels

 • S09.0 Schade aan de bloedvaten van het hoofd, niet elders geclassificeerd
 • S09.1 Trauma aan de spieren en pezen van het hoofd
 • S09.2 Traumatische ruptuur van het trommelvlies
 • S09.7 Meervoudig hoofdletsel
 • S09.8 Andere gespecificeerde hoofdletsel
 • S09.9 hoofdletsel, niet gespecificeerd

Open craniocerebral injury (OCBT): oorzaken, classificatie, behandeling, prognose.

Open craniocerebrale letsels (OCMBT), ICD-10-codes: S01 (open hoofdwond), S02.1 (open schedelbreuk en gezichtsbeenderen, S05 (oog- en orbitaalletsel), S06.1 (intracranieel letsel met open intracraniaal wond), S07 (samentrekking van het hoofd), S08 (traumatische amputatie van een deel van het hoofd), S09 (andere en niet-gespecificeerde hoofdverwondingen) - dit is schade aan de schedel en / of hersenen (GM), waarbij er sprake is van een schending van de integriteit van de huid van het hoofd in het aggregaat met schade aan de aponeurose, of er zijn breuken van de botten van de schedelkluis (MF), gecombineerd met schade aan de aangrenzende zachte weefsels, of de botten van de schedelbasis zijn gebroken en deze breuken gaan gepaard met bloeden of lekkage van de hersenvocht uit de neus of oren.

OCMT, evenals gesloten, komt het meest voor bij mannen tussen de twintig en veertig jaar.

De redenen.

In Rusland is de hoofdoorzaak van OCMT huiselijk letsel. In ontwikkelde landen zijn in de eerste plaats verkeersongevallen. In vergelijking met hen zijn er zelden oorzaken van de hoogte en sportblessures.

Meer dan de helft van de patiënten met acute lage frequentiedruk is dronken, wat in hun meerderheid de oorzaak is van letsel.

De belangrijkste kracht die schade veroorzaakt, is mechanische energie die pathologische en compenserende processen in het lichaam veroorzaakt. Bij het raken van het hoofd zijn er structurele schendingen op moleculair, cellulair en weefselniveau die onomkeerbaar zijn.

Enige tijd na de verwonding ontwikkelen zich secundaire ischemische stoornissen, die de prognose aanzienlijk verergeren. Onder hen behoort een speciale rol tot de intracraniële infectie (abcessen, meningitis, encefalitis), omdat bij open hoofdletsel er communicatie is met de externe omgeving en de wond meestal besmet is en het lang duurt voordat de eerste chirurgische behandeling plaatsvindt.

Classificatie van open traumatisch hersenletsel.

Er zijn twee hoofdsoorten OCMT:

 • Penetrerend - er is schade aan alle zachte weefsels, botten en dura's); ze omvatten ook fracturen van de schedelbasis, die worden gecombineerd met verminderde integriteit van de neusbijholten of de piramide van het slaapbeen, met name de structuren van het binnenoor, de gehoorbuis of buis van Eustachius, wanneer er lacunes zijn in de cerebrale hersen- en slijmvliezen; het risico op het ontwikkelen van infectieuze complicaties is echter aanzienlijk. Vooral gevaarlijke neurotrauma's gepaard met compressie van de hersenen.
 • Niet-penetrerend - alleen zachte weefsels zijn beschadigd, aponeurosis, er is een combinatie van deze met middellijn-botbreuken, maar de durale hersenvliezen zijn intact.

Hun gevaar is geassocieerd met de impact van significante kinetische energie, die uitgebreide schade veroorzaakt in de ruimte begrensd door de botten van de schedel, en vergemakkelijkt ook de penetratie van infectie met deeltjes van schotfactoren diep in de schedelholte, hetgeen de prognose compliceert.

Eerste hulp bij verdachte OSHI.

Allereerst moet je een ambulance bellen. Als eerste hulp wordt geboden aan het slachtoffer met vermoedelijke OSHT, moet het op zijn kant worden gelegd zodat braaksel en bloed niet in de lagere luchtwegen terechtkomen en verstikking veroorzaken, en vervolgens de mond reinigen met twee vingers in een doek gewikkeld. Als een persoon geen ademhaling en hartslag heeft, voeren ze een indirecte hartmassage en kunstmatige beademing van de longen uit. Artsen die op de plaats aankomen intuberen (steek de buis in de luchtpijp en verbind hem met de externe ademhalingsapparatuur) van het slachtoffer.

Als bloeden van de slagaders wordt gedetecteerd, wordt een tourniquet boven de plaats van de verwonding geplaatst; met de bloedstroom uit de aderen - een drukverband wordt toegepast. Een steriel verband moet worden aangebracht op de open wond van het hoofd en voorzichtig worden gewonden. In geval van een ongeluk wordt op alle slachtoffers een kraag van het Shantz-type aangebracht om de cervicale wervelkolom te fixeren, omdat een botsing van een auto vaak de schade veroorzaakt (met name "zweep" -breuken door te buigen en te buigen).

Als de aanwezigheid van fracturen van andere botten wordt vastgesteld, is hun fixatie met geïmproviseerde of standaardmaterialen (banden, platen) verplicht. Tegelijkertijd voeren artsen infusietherapie uit en injecteren ze geneesmiddelen die de hartactiviteit stabiliseren.

Klinische manifestaties van hersenschade in OCMT worden gekenmerkt door neurologische symptomen tijdens hersenkneuzing.

Lees hier meer over de symptomen en manifestaties van deze blessure.

Behandeling en rehabilitatie van open traumatisch hersenletsel.

Intramurale behandeling - op de afdeling neurochirurgie. In het ziekenhuis wordt PHO (primaire chirurgische behandeling) uitgevoerd - de eerste drie dagen, met een voorlopige scheerbeurt van het hoofd en huidbehandeling met antiseptica. De excisie van verbrijzelde en niet-levensvatbare gebieden van zachte weefsels, verwijdering van vreemde lichamen en losse botfragmenten zijn verplicht.

Als de wond doordringt, worden de randen van de duralhuls weggesneden over 2 mm, bloedstolsels, cerebrale afval en vreemde voorwerpen worden verwijderd, waarna de wond grondig wordt gewassen met een antiseptisch middel (furatsilinom). Als een bloeding optreedt, moet deze worden gestopt door een hemostatische fibrinespons met een antibioticum te gebruiken.

Het laatste stadium is de wondsluiting van laag tot laag en als er significante botdefecten zijn, wordt cranioplasty uitgevoerd.

Soms puilt de medulla uit en kan hij in het botgat vallen, dus het plastic wordt uitgevoerd door de durale hersenvliezen met behulp van een aponeurose of periosteum. Verplichte benoeming van antibioticatherapie met breed-spectrum geneesmiddelen, evenals preventie van tetanus.

Als er gedurende de eerste drie dagen geen assistentie is, wordt vertraagde PEC (op de derde of zesde dag) weergegeven met dezelfde fasen.

Wanneer EOMT-patiënten meestal in ernstige toestand verkeren, wat in de toekomst intensieve zorg en vroege rehabilitatie voor sociale aanpassing vereist. Voor dergelijke patiënten is verdere complexe revalidatie nodig, fysiotherapie wordt toegepast (massage, fysiotherapie-oefeningen) en kinesiotherapie (uitvoering van regeneratieve oefeningen).

Alle herstelactiviteiten worden uitgevoerd na een volledige terugkeer van het bewustzijn en een stabiele algemene toestand.

Mogelijke late complicaties na OCGT lijden.

 • Neurologisch (geheugenverlies, verminderde prestaties, aanhoudende cephalgia, autonome en endocriene stoornissen, psychische stoornissen, veranderingen in spraak en motoriek, posttraumatische epilepsie);
 • Infectie-inflammatoir (GM-abcessen - clusters van pus beperkt tot de capsule, moeten gedurende enkele dagen door de snijopeningen worden afgevoerd, of worden verwijderd zonder de capsule te openen, etterende meningitis - tot 20%, encefalitis - tot 10%);
 • Anderen (vorming van carotis-caverneuze fistels - omdat de wand van de interne halsslagader in de holle sinus is gescheurd, waar de lagen zwak zijn, wat leidt tot verhoogde druk in de sinus en oculaire ader en compressie van de oculomotorische zenuwen; vetembolie - wanneer de tubulaire botten breken, vooral met gecombineerde OCBT; CSF; hydrocephalus, aneurysma's, pneumocephalus, intracraniale hematomen).

De prognose voor gezondheid en leven na een gesloten hoofdletsel.

Statistieken tonen aan dat elk vierde slachtoffer met ernstige letsels GM sterft terwijl hij in het ziekenhuis wordt opgenomen, en elke derde patiënt - ter plaatse en op weg naar het ziekenhuis.

De prognose voor het leven en de gezondheid hangt af van de leeftijd van de patiënt, de comorbiditeit, de omvang van de schade, de snelheid en kwaliteit van medische zorg, de ontwikkeling van complicaties en de volledigheid van preventieve en rehabiliterende maatregelen.

De auteur van het artikel: ondergeschikte arts Alina A. Belyavskaya.

Gesloten hoofdletsel (hersenschudding, hersenkneuzing, intracraniële hematomen, enz.)

RCHD (Republikeins Centrum voor Gezondheidsontwikkeling, Ministerie van Volksgezondheid van de Republiek Kazachstan)
Versie: Archief - Klinische protocollen van het Ministerie van Volksgezondheid van de Republiek Kazachstan - 2007 (bestelnummer 764)

Algemene informatie

Korte beschrijving

komen overeen met de breukzone.

Door indringende schade is een dergelijke hoofdwond inbegrepen, die gepaard gaat met fracturen van de schedelbotten en schade aan de dura mater met het verschijnen van liquorfistels (liquorrhea).

Medisch en gezondheidstoerisme op de tentoonstelling KITF-2019 "Toerisme en reizen"

17-19 april, Almaty, Atakent

Ontvang een gratis ticket voor de promotiecode KITF2019ME

Medisch en gezondheidstoerisme op de tentoonstelling KITF-2019 "Toerisme en reizen"

17-19 april, Almaty, Atakent

Ontvang een gratis ticket voor promotiecode!

Uw promotiecode: KITF2019ME

classificatie

Afhankelijk van de ernst van de toestand van patiënten met TBI, is deze gebaseerd op een beoordeling van de mate van depressie van het bewustzijn van het slachtoffer, de aanwezigheid en ernst van neurologische symptomen en de aanwezigheid of afwezigheid van schade aan andere organen. De Glasgow-comaschaal (voorgesteld door G. Teasdale en B. Jennet 1974) is de meest voorkomende. De toestand van de gewonden wordt bepaald bij het eerste contact met de patiënt, na 12 en 24 uur op drie parameters: opening van de ogen, spraakrespons en motorische reactie als reactie op irritatie van buitenaf.

Identificeer de classificatie van verminderd bewustzijn in TBI, op basis van een kwalitatieve beoordeling van de mate van depressie van het bewustzijn, waar de volgende gradaties van de bewustzijnsstaat zijn:

5. Hersenen contusie ernstig. Verlies van bewustzijn duurt van enkele uren tot meerdere dagen (bij sommige patiënten met de overgang naar apallichesky-syndroom of akinetisch mutisme). Depressie van bewustzijn naar sopor of coma. Er kan een uitgesproken psychomotorische agitatie zijn, afgewisseld met atonie.

Stam symptomen zijn uitgedrukt - zwevende bewegingen van de oogbollen, afstand van de oogbollen langs de verticale as, fixatie van de blik naar beneden, anisocoria. De reactie van de pupillen op lichte en corneale reflexen wordt onderdrukt. Het slikken is verbroken. Soms ontwikkelt hormotonie zich voor pijnlijke irritatie of spontaan. Bilaterale pathologische voetreflexen. Er zijn veranderingen in de spierspanning, vaak - hemiparese, anisoreflexie. Er kunnen convulsieve aanvallen zijn.

Ademhalingsfalen - centraal of perifeer type (tachy of bradypnea). De bloeddruk is verhoogd of verlaagd (deze kan normaal zijn) en met een atonische coma is deze onstabiel en vereist constante medische ondersteuning. Uitgesproken meningeale syndroom.

Een speciale vorm van hersenkneuzing is diffuse axonale schade aan de hersenen. De klinische kenmerken omvatten een verstoorde functie van de hersenstam - depressie van het bewustzijn tot een diepe coma, een uitgesproken stoornis van vitale functies, die verplichte medische en hardwarecorrectie vereisen.

De mortaliteit bij diffuse axonale hersenschade is erg hoog en bereikt 80-90%, terwijl de overlevenden het apallic syndroom ontwikkelen. Diffuse axonale schade kan gepaard gaan met de vorming van intracraniale hematomen.

6. Hersenbreuk (groeien en niet-groeien) - treedt op als gevolg van de vermindering van de intracraniale ruimte door volumeformaties. Houd er rekening mee dat elke "niet-groeiende" compressie tijdens TBI progressief kan worden en kan leiden tot ernstige compressie en dislocatie van de hersenen. Door niet-samentrekkende compressie omvatten compressie van de schedelbotfragmenten met depressieve breuken, druk op de hersenen door andere vreemde lichamen. In deze gevallen verhoogt het brein zelf zijn volume niet.

Bij het ontstaan ​​van compressie van de hersenen spelen secundaire intracraniale mechanismen een leidende rol. Alle typen intracraniale hematomen en hersenkraken, vergezeld van een massa-effect, komen toe aan toenemende druk.

ICD-10-code voor hersenschudding en ander gesloten craniocerebrale trauma

De ICD-10 hersenschuddingcode is een van de meest voorkomende en duidt op een type gesloten hoofdtrauma (SCT). Het is vermeldenswaard dat ze onder een hersenschudding vaak een bepaalde pathologie van milde ernst afscheiden.

De redenen voor een dergelijke verwonding kunnen compleet verschillende verwondingen zijn, zoals slagen, een verkeersongeval, een werkverwonding of een thuisverwonding. Hieruit volgt alleen dat gesloten craniocerebrale schade de meest voorkomende is van alle andere hoofdletsel.

Het is vermeldenswaard dat, na de internationale classificatie van ziekten van de tiende herziening (dit is waar ICD-10 voor staat), elke hersenschudding zijn eigen code S06.0 heeft. Het zijn zijn deskundigen die aangeven bij het invullen van de ziekenlijst en andere documenten.

Voordat u de diagnose opgeeft, moet u het letsel vaststellen en nagaan of deze open of gesloten is. Vervolgens wordt de diagnose van de verwonding aangegeven en de ernst ervan bepaald. Het kan mild, matig of ernstig zijn. Artsen fixeren de aanwezigheid van bloeding, fracturen.

Klasse XIX - Verwondingen, vergiftigingen en enkele andere gevolgen van blootstelling aan externe oorzaken (S00-T98)

Deze klasse gebruikt bepaalde letters om verschillende soorten verwondingen te coderen. S wordt vaak gebruikt om schade aan een specifiek deel van het lichaam te coderen, terwijl de letter T wordt gebruikt om de talrijke verwondingen van afzonderlijke, niet-gespecificeerde delen van het lichaam te coderen. Ook wordt deze brief gebruikt om vergiftiging en enkele andere gevolgen van externe factoren te versleutelen.

ICD-10 codes S00-S09 - hoofdletsel

Deskundigen omvatten de volgende schade aan dit blok van ICD-codes:

 • S00 hoofdletsel oppervlakkig;
 • S01 open hoofdletsel;
 • S02 fracturen van de schedel en gezichtsbeenderen;
 • S03 verstuikingen, verstuikingen en gewrichtsschade;
 • S04 onregelmatige craniale zenuwen;
 • S05 oog- en oogkasschade;
 • S06 intracranieel letsel;
 • S07 verplettering van de schedel;
 • S08 amputatie van een deel van het hoofd;
 • S09 andere blauwe plekken.

Opgemerkt moet worden dat medische hulpverleners geen bevriezing, brandwonden, insectenbeten toevoegen aan deze lijst van verwondingen. Schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in de farynx, het oor, de neus, de mond en het strottenhoofd zijn ook uitgesloten.

S06 Intracraniale schade

Schade aan de schedel kan om verschillende redenen worden veroorzaakt. Meestal gaat intracraniële trauma gepaard met letsel aan de structuren van het centrale zenuwstelsel of andere ernstige pathologie.

 1. Hersenen contusie. Dergelijke schade wordt meestal gekenmerkt door focale macrostructurele verstoring van een stof in de hersenen met verschillende gradaties van ernst. Diagnose wordt alleen uitgevoerd in gevallen waarin de symptomen andere tekenen van schade aan het lichaam aanvullen. Er zijn verschillende graden van verwonding:
  • Gemakkelijk. In dit geval verliest de persoon een paar minuten bewustzijn en ervaart hij ook misselijkheid, duizeligheid en kokhalzende neigingen. Alle vitale functies zijn niet aangetast. Verdere mogelijke fracturen van de schedelbotten en bloeding.
  • Gemiddeld. Iemand verliest zijn bewustzijn enkele tientallen minuten of zelfs uren. Er is hoofdpijn en herhaalde brakke verlangens. Er zijn frequente manifestaties van psychische stoornissen, waaronder agitatie, verminderd vermogen om normaal te spreken en te denken.Arendruk neemt aanzienlijk toe, kortademigheid verschijnt. Frequente gevallen van gedeeltelijke amnesie bij een persoon met een gemiddelde graad van hersenkneuzing.
  • Heavy. De patiënt kan het bewustzijn verliezen gedurende enkele uren of zelfs dagen. Aandoeningen van de luchtwegen en de bloedsomloop verschijnen. Focale symptomen zijn mild, maar langzaam progressief. Bloeding in de hersenen, evenals botbreuken.
 2. Traumatisch hersenletsel. Schade aan de mechanische energie van de schedel en hersenen. Dit concept omvat niet alleen het beeld dat zich tijdens de starturen na een blessure ontwikkelt, maar ook de fysiologische, klinische manifestaties die inherent zijn aan de genezingsperiode.

Codes voor ICD-10 hersenschudding, intracraniële letsels en andere gesloten craniocerebrale letsels:

 • S06.0 Hersenschudding Functionele schade aan de hersenen, wat een volledig omkeerbaar fenomeen is. Een persoon krijgt een kortdurend bewustzijnsverlies. Op latere niveaus van de ziekte verschijnen meer uitgesproken veranderingen.
 • S06.1 Traumatisch oedeem Schade waarbij kleine oneffenheden en schaafwonden op het hoofd verschijnen. Dit kan wijzen op een hersenbloeding. Symptomatologie is behoorlijk uitgesproken en gaat gepaard met braken, hoofdpijn. Er is een gevoel van slaperigheid en vermoeidheid.
 • S06.2 Diffuse hersenbeschadiging Het meest voorkomende type traumatisch hersenletsel, vaak veroorzaakt door een verkeersongeval.

conclusie

De hersenen zijn het belangrijkste orgaan van het menselijk lichaam, dat op alle mogelijke manieren moet worden beschermd. Hierboven presenteerden we informatie over ICD 10-codes (internationale classificatie van ziekten van de tiende herziening), die u zullen helpen bij het begrijpen van medische documentatie, inclusief diagnoses.

Codering van een gesloten hoofdletsel in ICD

Hoofdverwondingen worden als de gevaarlijkste beschouwd in de traumatologie, omdat zelfs kleine hersenschade gepaard gaat met ernstige gevolgen die onverenigbaar zijn met het leven. Soorten trauma worden beschreven in de Internationale Classificatie van Ziekten 10-herziening onder bepaalde codes, dus de ICM-code voor ICD 10 ziet eruit als E-008.

De verschillende versies van mogelijke pathologieën in dit protocol hebben hun eigen persoonlijke code, die het werk van traumatologen, resuscitators en neurochirurgen enorm vergemakkelijkt. Het doel van deze eenheid in de wereld is het herstel en het onderhoud van het werk van alle vitale organen en systemen.

Lokale protocollen bij de diagnose, behandeling en voorspelling van het verloop van posttraumatische pathologie bepalen de acties van specialisten.

Definitie en coderingsfuncties

Gesloten CCT wordt beschouwd als hersenbeschadiging zonder de integriteit van de omringende weefsels van het hoofd- en botapparaat aan te tasten. Deze omvatten: hersenschudding en hersenkraken, de vorming van hematomen. Brain contusion in ICD 10 kan worden gecodeerd door verschillende waarden, afhankelijk van het type van het gevormde pathologische proces. Protocol E008, dat is gericht op gesloten hersenletsel, bevat een verscheidenheid aan codes waaronder de volgende soorten schade worden gecodeerd:

 • traumatisch oedeem - S1;
 • diffuse schade aan hersenweefsel van verschillende ernst - S2;
 • trauma met de aanwezigheid van een specifieke focus - S3;
 • epidurale bloedvorming - S4;
 • bloeding onder de harde schil van de hersenen als gevolg van een blessure - S5;
 • posttraumatische accumulatie van bloed in de holte tussen het zachte en het spinsnoer - S6;
 • ontwikkeling van coma - S06.7.

Elke code bevat volledige informatie over het type en de mate van ontwikkeling van posttraumatische pathologie, die het verdere verloop van de behandeling en de aanwezigheid van mogelijke complicaties kenmerkt.

Pathofysiologie classificatie

Pathologische fysiologie in ICD 10 ZCMT heeft een code die zijn opsplitsing in twee soorten hersenweefselschade veroorzaakt:

 • Primary. Gevormd vanwege de directe impact van de traumatische factor op de botten van de schedel, hersenvliezen, hersenweefsel, grote bloedvaten.
 • Secundair. Hebben praktisch geen verband met het aantastende element van de verwonding, maar gaan uit van de primaire effecten op de hersenen.

Secundaire manifestaties zijn op hun beurt verdeeld in intracraniale en systemische ziekten van posttraumatische aard.

Sla de link op of deel nuttige informatie in het sociale netwerk. netwerken

S06 Intracraniële schade

De officiële site van de bedrijfsradar ®. De belangrijkste encyclopedie van drugs en apotheekartikelen van het Russische internet. Naslagwerk met geneesmiddelen Rlsnet.ru biedt gebruikers toegang tot instructies, prijzen en beschrijvingen van geneesmiddelen, voedingssupplementen, medische hulpmiddelen, medische apparatuur en andere goederen. Farmacologisch naslagwerk bevat informatie over de samenstelling en vorm van afgifte, farmacologische werking, indicaties voor gebruik, contra-indicaties, bijwerkingen, geneesmiddelinteracties, de wijze van gebruik van geneesmiddelen, farmaceutische bedrijven. Het medische naslagwerk bevat de prijzen voor geneesmiddelen en goederen van de farmaceutische markt in Moskou en andere Russische steden.

Het overdragen, kopiëren en verspreiden van informatie is verboden zonder toestemming van LLC RLS-Patent.
Bij het citeren van informatiemateriaal gepubliceerd op de site www.rlsnet.ru, is verwijzing naar de bron van informatie vereist.

Veel interessanter

© REGISTRATIE VAN GENEESMIDDELEN VAN RUSSIA ® Radar ®, 2000-2019.

Alle rechten voorbehouden.

Commercieel gebruik van materialen is niet toegestaan.

Informatie is bedoeld voor medische professionals.

Mogelijke gevolgen na traumatisch hersenletsel en de ICD-10-ziektecode

De interesse van veel patiënten en artsen roept vragen op over wat de ICD-code voor 10 het effect is van TBI (traumatisch hersenletsel) en welke kenmerken deze ziekte heeft. Ziekten vallen een persoon constant aan en naast degenen die beginnen vanwege virussen, bacteriën, zijn er ook die ontstaan ​​als gevolg van fysieke invloeden. De leidende plaats onder hen wordt ingenomen door hersenletsel.

De interesse van veel patiënten en artsen roept vragen op over wat de ICD-code voor 10 het effect is van TBI (traumatisch hersenletsel) en welke kenmerken deze ziekte heeft. Ziekten vallen een persoon constant aan en naast degenen die beginnen vanwege virussen, bacteriën, zijn er ook die ontstaan ​​als gevolg van fysieke invloeden. De leidende plaats onder hen wordt ingenomen door hersenletsel.

Oorzaken en classificatie van de ziekte

De gevolgen van ICT-10 CCT zijn code T90.5. Traumatisch hersenletsel wordt geregistreerd wanneer de zachte weefsels van de schedel en de hersenen worden beschadigd. De meest voorkomende oorzaken zijn:

 • een slag op het hoofd;
 • verkeersongevallen;
 • sportblessures.

Alle traumatische hersenletsels zijn onderverdeeld in 2 groepen:

 • open (penetrerend en niet-penetrerend);
 • gesloten.

Als er een verwonding optrad en het bleek dat de integriteit van de zachte weefsels van het hoofd was aangetast, dan is dit een groep open verwondingen. Als op hetzelfde moment de botten van de schedel beschadigd waren, maar de dura mater intact bleef, betekent dit dat verwondingen worden geclassificeerd als niet-penetrerend. Ze worden penetrerend genoemd als de botten beschadigd zijn en de harde schaal ook. De gesloten vorm wordt gekenmerkt door het feit dat de zachte weefsels niet worden aangetast, zonder aponeurose, de botten van de schedel zijn gebroken.

Als we kijken naar de pathofysiologie van TBI, dan zijn er blessures:

 1. Primary. Tegelijkertijd raken bloedvaten, botten van de schedel, hersenweefsel en het membraan gewond en wordt het cerebrospinale vloeistofsysteem aangetast.
 2. Secundair. Niet direct gerelateerd aan hersenschade. Hun ontwikkeling vindt plaats als een secundaire ischemische verandering in de hersenweefsels.

Er zijn verwondingen die complicaties veroorzaken, de meest voorkomende onder hen:

Ernst moet in aanmerking worden genomen:

 1. Gemakkelijk. Bewustzijn is duidelijk, geen pijn, gezondheid is niet bijzonder bedreigd.
 2. Gemiddeld. Bewustzijn is duidelijk, maar het is ook mogelijk dat iemand zich een beetje verdoofd voelt. Uitgesproken focale tekens.
 3. Heavy. Er is een stupor, een sterke verbluffende. Vitale acties zijn verstoord, er zijn focale tekens aanwezig.
 4. Bijzonder zwaar. De patiënt valt in een coma, niet-duurzaam of diep. Vitale functies zijn ernstig verstoord, evenals de cardiovasculaire en respiratoire systemen. Er zijn focale symptomen. Bewustzijn is afwezig in een paar uur tot vele dagen. De beweging van de oogbollen is wazig en de reactie van de pupillen op heldere stimuli is depressief.

Diagnostische methoden en perioden van ziekte

Patiënten met hoofdletsel moeten worden gescreend. Op basis van de bepaling van de graad van depressie van het bewustzijn, de mate waarin neurologische symptomen tot uiting komen en of andere organen beschadigd zijn, wordt een diagnose gesteld. De handigste manier om dit te doen is om de Glasgow-comaschaal te gebruiken. Controleer de toestand van de patiënt onmiddellijk na het letsel, na 12 uur en een dag later.

De patiënt wordt gevraagd bepaalde bewegingen te maken, vragen te beantwoorden en zijn ogen te openen en te sluiten. Tegelijkertijd de reactie controleren met externe irriterende factoren.

In de geneeskunde zijn er verschillende perioden van de ziekte:

Als er een hersenschudding optreedt, ervaart de patiënt meestal een scherpe hoofdpijn. Mogelijk verlies van bewustzijn, braken treedt op, duizelig.

De persoon ervaart zwakte, wordt lusteloos. Maar er is geen congestie in de fundus, de hersenen zijn niet lokaal aangetast, de hersenvocht heeft dezelfde druk.

Als er een hersenkneuzing was, wordt de persoon achtervolgd door hoofdpijn op de plaats van de insult, constant braken, ademhalingsmoeilijkheden en bradycardie, bleekheid en koorts. Het onderzoek onthulde:

 • in de hersenvocht - de aanwezigheid van bloed;
 • in het bloed - een verhoogd aantal leukocyten.

Gezicht en spraak kunnen verminderd zijn. Op dit moment is het noodzakelijk om onder toezicht van een arts te staan, omdat traumatische epilepsie kan optreden, gepaard gaande met epileptische aanvallen. En dit proces veroorzaakt vaak depressieve toestanden en agressief gedrag, snelle vermoeibaarheid.

Intracraniële hematomen, depressieve schedelbreuken kunnen hersencompressie veroorzaken. Dit komt door verschillende soorten bloedingen als gevolg van verwondingen. Vaak, vanwege een bloeding die heeft plaatsgevonden tussen de botten van de schedel en de hersenvliezen, is het op het moment van de impact dat een epiduraal hematoom optreedt. Het kan worden bepaald door de anisocoria met de extensie. Frequent verlies van bewustzijn. Met deze diagnose is chirurgische ingreep meestal vereist.

Wanneer een subduraal hematoom van een beroerte, zijn er sterke hoofdkrampen, braken, bloed begint te verzamelen in de subdurale ruimte. Er zijn stuiptrekkingen. Patiënten kunnen niet in de ruimte navigeren, snel moe worden, maar het is te opgewonden en prikkelbaar.

Om de diagnose te bevestigen die wordt veroorzaakt door een blauwe plek in de schedel, is aanvullend onderzoek nodig:

 1. Röntgenfoto van de schedel wanneer er een vermoeden bestaat van zijn fractuur.
 2. De EMG zal helpen de mate van schade in de spiervezels en myonevale eindes te bepalen.
 3. Neurosonography. Met de hulp wordt intracraniële hypertensie, hydrocephalus bepaald.
 4. USDG om te controleren of er een pathologie in de vaten van de hersenen is.
 5. Biochemische analyse van bloed.
 6. MRI om laesies in de hersenen te identificeren.
 7. EEG om disfunctie van hersenstamstructuren te detecteren.

Diagnose zal de effecten van craniaal trauma bepalen.

ICD-10: S00-S09 - Hoofdletsel

Ketting in classificatie:

De diagnosecode S00-S09 bevat 10 verduidelijkende diagnoses (kopjes ICD-10):

 1. S00 - oppervlakkige hoofdletsel
  Bevat 9 blokken met diagnoses.
  Uitgesloten: hersenkraken (diffuus) (S06.2). focale (S06.3) schade aan het oog en de baan (S05.-).
 2. S01 - Open hoofdwond
  Bevat 9 blokken met diagnoses.
  Uitgesloten: onthoofding (S18) trauma aan het oog en baan (S05.-) traumatische amputatie van een deel van het hoofd (S08.-).
 3. S02 - Fractuur van de schedel en gezichtsbeenderen
  Bevat 10 blokken met diagnoses.
 4. S03 - Dislocatie, stretching en overspanning (vervorming) van gewrichten en ligamenten van het hoofd
  Bevat 6 blokken met diagnoses.
 5. S04 - Craniale zenuwbeschadiging
  Bevat 10 blokken met diagnoses.
 6. S05 - Trauma voor het oog en voor de baan
  Bevat 10 blokken met diagnoses.
  Uitgesloten: blessure :. oculomotor [3e] zenuw (S04.1). van de optische [2e] zenuw (S04.0) open wond van het ooglid en rond de orbitale (S01.1) fractuur van de orbitale botten (S02.1, S02.3, S02.8) oppervlakkig trauma van de eeuw (S00.1-S00.2 ).
 7. S06 - Intracraniële schade
  Bevat 10 blokken met diagnoses.
 8. S07 - Breekkop
  Bevat 4 blokken met diagnoses.
 9. S08 - Traumatische amputatie van een hoofd
  Bevat 4 blokken met diagnoses.
 10. S09 - Overige en niet-gespecificeerde hoofdletsels
  Bevat 6 blokken met diagnoses.

De diagnose omvat ook:
letsel:
• oor
• ogen
• personen (elk deel)
• tandvlees
• kaken
• delen van het temporomandibulair gewricht
• mondholte
• lucht
• ooggebied
• hoofdhuid
• taal
• tand

mkb10.su - Internationale classificatie van ziekten van de 10e herziening. Online versie van 2019 met het zoeken naar ziekten door code en decodering.

Hersenen contusie

Hersencontusie is een vrij ernstige verwonding waarbij schedelbotfractuur kan optreden, diffuse uitgesproken schade aan hersenweefsel optreedt, soms wordt de contusie gecompliceerd door subduraal of epiduraal hematoom. Met deze blessure ontwikkelen vaak blijvende effecten. Het mechanisme van verwonding is vergelijkbaar met andere traumatische letsels, het enige verschil is de impactkracht.

Informatie voor artsen. Volgens ICD 10 zijn er geen duidelijke criteria voor het coderen van de diagnose, meestal gaat het hersencontusiecijfer volgens ICD 10 onder de code S 06.2 (diffuse hoofdletsel), soms wordt de code S 06.7 gebruikt (diffuus letsel met een langdurig coma), is de codering van de hersenschudding mogelijk - S 06.0. Wanneer de diagnose wordt gespecificeerd, wordt eerst het letsel (open of gesloten) gemaakt, vervolgens is de belangrijkste diagnose hersenkneuzing, de ernst (licht, matig ernstig), de aanwezigheid van een intracerebrale bloeding, de aanwezigheid van fracturen van de schedelbotten (wat wijst op specifieke structuren). Uiteindelijk wordt de manifestatie van syndromen (cephalgische, vestibulair-coördinerende stoornissen, cognitieve en emotioneel-volitional stoornissen, depressief syndroom, asthenisch syndroom, dysomnia, etc.) gemaakt.

Symptomen en symptomen

De symptomen variëren afhankelijk van de ernst, die wordt gediagnosticeerd op basis van anamnese, neurologisch onderzoek, de aanwezigheid van bepaalde klachten en hun dynamiek tijdens de behandeling.

Graden van ernst

- Een mild hersenletsel is een redelijk frequente verwonding die moet worden onderscheiden met een hersenschudding. Met deze mate van ernst is er een karakteristiek verlies van bewustzijn gedurende 5-15 minuten, de aanwezigheid van misselijkheid gedurende een voldoende lange tijd, bijna altijd braken optreedt tot 2-4 maal. Van cerebrale symptomen is er een matige of ernstige hoofdpijn, duizeligheid en soms ontstaan ​​er reflexstoornissen van het cardiovasculaire systeem. Het wordt gediagnosticeerd bij ongeveer 15 procent van alle slachtoffers van traumatisch hersenletsel.

- Een hersenkneuzing van matige ernst wordt gekenmerkt door meer uitgesproken manifestaties. Verlies van bewustzijn kan enkele uren duren, er is het herhaaldelijk braken. Hersensymptomen die gepaard kunnen gaan met emotioneel-wilsstoornissen, cognitieve stoornissen worden uitgedrukt. De patiënt is zich misschien niet bewust waar hij is, soms ontwikkelt zich geheugenverlies. Vaak is er een fractuur van de botten van de schedel en de bijbehorende symptomen (zwelling, gevoeligheid, koorts). Bij bloedingen treden meningeale symptomen op.

- Hersenen contusie van een ernstige mate is vrij zeldzaam en is een ernstige aandoening, vaak resulteert in een fatale afloop met vroegtijdige hulp geboden. Verlies van bewustzijn kan lang duren (meer dan een dag), grove neurologische insufficiëntie van alle functies van het centrale zenuwstelsel ontwikkelt zich. De ernst van alle symptomen is meestal hoog, psychische stoornissen komen vaak voor. De levensbedreigende toestand ontwikkelt zich vaak als gevolg van de nederlaag van de vitale centra (ademhalings- en vasomotoriek).

Het beeldmateriaal van de auteur

diagnostiek

Diagnose wordt uitgevoerd, zoals hierboven vermeld, op de gegevens van anamnese, neurologische status, ernst van klachten. Het is echter soms moeilijk om onderscheid te maken tussen hersenschudding en contusie. In dit geval kunnen verplichte neuroimaging-onderzoeksmethoden (MRI, MSCT) ook helpen.

Het feit van fractuur, bloeding en andere grove schendingen van de structuren van het centrale zenuwstelsel spreekt in het voordeel van een hersenkneuzing. Het is ook bij dit type verwonding dat een duidelijke verslechtering van neurologische functies optreedt. Nystagmus, een hoge mate van versterking van peesreflexen, pathologische reflexen. Craniale zenuwaandoeningen zijn voorstander van ernstiger trauma.

behandeling

De behandeling bestaat uit het handhaven van vitale functies, het uitvoeren van chirurgische ingrepen en het voorschrijven van conservatieve therapie. In geval van ernstig letsel, dient de patiënt zo snel mogelijk naar de intensive care te worden gebracht, om het onderhoud van de ademhalingsfunctie te waarborgen en om de cardiovasculaire parameters te controleren.

Chirurgische interventie wordt uitgevoerd bij open letsel, verplaatsing van botfragmenten. Hematomen en vreemde lichamen in de wond worden ook operatief verwijderd. Tijdens de vorming van het uitstroomblok van de hersenvloeistof moeten de decompressiebewerkingen worden uitgevoerd.

Conservatieve therapie wordt uitgevoerd met symptomatische, neurotrope geneesmiddelen, cerebrovasculaire geneesmiddelen. Patiënten moeten preventieve therapie uitvoeren voor de ontwikkeling van hersenoedeem (diakarb wordt het vaakst gebruikt in combinatie met kaliumpreparaten), adequate anesthetische therapie wordt gebruikt voor niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (ketonal, voltaren, enz.).

Van de specifieke neurotrope therapie worden Actovegin, cytoflavine, Mexidol, groep B-vitamines, gliatiline en andere geneesmiddelen het vaakst gebruikt. Indien nodig, benoemde antidepressiva en kalmerende middelen.

effecten

De gevolgen na dit letsel blijven vrijwel altijd en worden gekenmerkt door een diagnostische term - posttraumatische encefalopathie. Patiënten hebben minder geheugen, aandacht, hoofdpijn, duizeligheid. Frequente slaapstoornissen, stemming, verminderde prestaties. De behandeling van deze aandoening bestaat uit reguliere kuren van neuroprotectieve, vasoactieve, nootropische therapie.

Soms, in ernstige gevallen, zijn er vroege effecten - een bloedsomloop van hersenvocht met een sterk toenemend hydrocephalisch syndroom, tot de dood van de patiënt, tenzij chirurgische interventie onmiddellijk wordt uitgevoerd.